http://openszkolenia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotator.r01gk-is-1.pnglink
http://openszkolenia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotator.r02gk-is-1.pnglink
«
»

Budowanie zespołu pracowniczego

Twoja firma to przede wszystkim ludzie?
Chcesz by Twoi pracownicy byli wydajni, zorganizowani i zadowoleni?
Chcesz by ich efektywność przekształciła się w Twój sukces?

Moduły szkoleń

Kurs pod nazwą „EFEKTYWNY ZESPÓŁ czyli siła drużyny” (Zespół Pracowniczy) dedykowany jest zarówno managerom budującym, organizującym i nadzorującym pracę zespołu ludzkiego w ramach struktur Firm jak też członkom takiej grupy pracowniczej. Treści merytoryczne szkolenia obejmuję wiedzę z zakresu psychologii funkcjonowania grupy ludzkiej w ramach zakładu pracy oraz prezentują metodykę postępowania z zespołem pracowników pod kątem maksymalizacji efektywności pracy. Szkolenie oparte jest na najnowocześniejszych modelach tworzenia zespołów bazujących na sprawdzonych i skutecznych systemach kreacji grup pracowniczych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wiedzą na temat:

  • jak budować zespoły pracownicze i jakimi kryteriami kierować się przy ich tworzeniu
  • jak zmienia się zespół pracowniczy i panujące w nim relacje w czasie oraz jak to wykorzystać
  • jakie są cechy skutecznego zespołu pracowniczego i jak dobierać członków grupy
  • jak wykorzystać indywidualności dla dobra zespołu (jak tworzyć synergię grupy)
  • jak rozpoznawać role pełnie w zespole przez poszczególnych członków i jak to wykorzystywać dla dobra firmy (szkolenie obejmuje diagnostykę samo postrzegania roli w grupie według testu M.Belbina)
  • jak mobilizować i motywować podwładnych do realizacji celów zespołu
  • jak radzić sobie z konfliktami pojawiającymi się w zespole i jak wykorzystać je do wzmacniania grupy